Fundusze Europejskie

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania
kawy smakowej z zastosowaniem metody maceracji cieczami pochodzenia naturalnego, takimi jak wino (białe, czerwone)
czy herbaty smakowe. Realizacja projektu zapewni klientom wysokiej jakości kawę ziarnistą, o wyjątkowych walorach
smakowych i aromacie pozyskanym w efekcie naturalnych procesów biologicznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej
technologii maceracji możliwe będzie otrzymanie ziaren kawy pozbawionych tłustej powłoki, charakterystycznej dla kaw
smakowych uzyskanych poprzez wykorzystanie sztucznych ulepszaczy (m.in. proszków i olejków).